ICOM—VLAANDEREN

lidmaatschapformulier

Individuele gegevens
Gegevens instellling
correspondentieadres
type lidmaatschap

(= je oude VMV-nummer)

Nieuwe aanvragen voor ICOM lidmaatschap moeten vergezeld worden van het ingevulde aanvraagformulier (individueel DOC of PDF / instelling DOC of PDF).

Let wel, dit formulier moet u aan het secretariaat van icom-vlaanderen terugsturen, niet naar ICOM Parijs! icom-vlaanderen fungeert immers als nationaal bureau voor alle ICOM aanvragen. Deze worden onderzocht of u effectief lid kan worden van de vereniging en u ontvangt een bericht of u al dan niet toegelaten kan worden tot de vereniging.

* bewijsstuk bezorgen

** niet stemgerechtigd voor A.V.

Per inschrijving is er een administratie kost van €3

Indien u als instelling ook individuele lidmaatschappen betaalt, wensen wij een afzonderlijke lijst met de volgende gegevens van alle afzonderlijke leden van uw instelling/museum te krijgen: naam, privé-adres, e-mailadres, nummer icom-vlaanderen lidmaatschap (voorheen vmv), nummer icom lidmaatschap"

LET OP: Het lidmaatschap is jaarlijks en loopt van 1 januari tot 31 december van het jaar waarin het abonnement is betaald. Nieuwe lidmaatschappen ontvangen na 30 september gelden vanaf 1 januari van het volgende jaar, tenzij anders aangegeven.

divers

Ik geef toestemming aan ICOM om mijn gegevens op haar website te publiceren (toegang beperkt tot ICOM personeel en comites)

Ik geef toestemming aan ICOM om mijn gegevens te verspreiden aan niet-ICOM derden

Opmerking: de door u verstrekte informatie wordt automatisch verwerkt om de dienstverlening van ICOM te waarborgen. De informatie kan ook doorgegeven worden aan derden (b.v. internationale comités). In overeenstemming met de Franse wet op informatica en burgerlijke vrijheden (06 januari 1978, rev.) Heb je het recht op toegang en het wijzigen van deze informatie.