ICOM—VLAANDEREN

werking — doelstelling

icom-vlaanderen als vertegenwoordiger
(representeren)

icom-vlaanderen is de officiële vertegenwoordiger bij ICOM en bij NEMO. 
icom-vlaanderen stimuleert haar leden om te participeren aan internationale projecten en samen te werken met dergelijke partners om zo de Vlaamse museumexpertise te promoten en uit te wisselen. 
*icom-vlaanderen* streeft naar een uitbreiding van haar ledenbestand om een volwaardig vertegenwoordiger van het museumveld te zijn. 

icom-vlaanderen erkent het belang van netwerkfuncties en organiseert de deelname van haar leden hieraan.

icom-vlaanderen als actor
(mobiliseren)

icom-vlaanderen sensibiliseert en mobiliseert haar leden rond een concrete actie, nl. de Museumavonden, en betrekt hierbij het publiek. Daarnaast kan icom-vlaanderen acties ondernemen vanuit een analyse van de eigen behoeften of zij kan deelnemen aan overkoepelende initiatieven van o.a. de overheid. 

Als vereniging zal de icom-vlaanderen bijzondere aandacht besteden aan de bij haar aangesloten leden. Dit zal zij doen door geschikte communicatiekanalen te ontwerpen en door specifieke ontmoetingsmomenten te organiseren. 
Zij wil een ontmoetingsplaats en gespreksplatform zijn. 

*icom-vlaanderen* zal waken over het naleven van de deontologische code van het museale beroep.

icom-vlaanderen als denktank
(detecteren en reflecteren)

icom-vlaanderen detecteert de aanwezige deskundigheid in het veld en wil deze laten delen door zo veel mogelijk geïnteresseerden. 
icom-vlaanderen ondersteunt het bewaren en het uitwisselen van expertise via ondermeer collegagroepen. 

icom-vlaanderen zal op basis van de aanwezige expertise en ervaring die zij detecteert bij haar leden nieuwe inzichten met betrekking tot het culturele erfgoeddomein verzamelen en doorgeven naar het ruimere museum- en erfgoedveld. 

icom-vlaanderen treedt op als forum, als platform voor de discussie rond het museumbeleid in de ruimste zin. 
icom-vlaanderen zet aan tot studie, reflectie en debat over de maatschappelijke rol en de betekenis van de musea. De plaats van de musea in de samenleving moet behouden blijven en versterkt worden

icom_logo_1024_sponsoring_zwart_rgb.png

nemo_logo.jpg

bewakingswet_logo.gif
bewakingswet

bewakingswet_september.jpg
studiedag bewakingswet, 21/09/09