ICOM—VLAANDEREN

historiek

De Vlaamse Museumvereniging (VMV) paste op de algemene vergadering van 2010 haar statuten aan en wijzigde haar naam in icom-vlaanderen. De Vlaamse Museumvereniging heeft al ruim 45 jaar geschiedenis achter zich liggen. Opgericht in 1962 als de Belgische Museumvereniging, werd ze in 1982 – na de staatshervorming en de installatie van deelregeringen – herleid tot de Museumvereniging van de Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Museumvereniging.

In de loop van haar bestaan volgde ze de veranderingen in het museumlandschap op de voet. Voor het roerende erfgoed waren het museumdecreet van 20 december 1996 en de uitvoeringsbesluiten van 7 april 1998 het begin van een nieuwe beleidsoriëntatie. Het langverwachte museumdecreet zou het Vlaamse museumlandschap voortaan op een kwalitatieve manier organiseren. Voor de musea betekende dit een aantal mogelijkheden en kansen om hieraan te participeren. De Vlaamse Gemeenschap nam drie museumconsulenten in dienst met als bevoegdheden:
publiekswerking, behoud en -beheer, collectieregistratie en –automatisering

Het decreet voorzag tevens overkoepelende initiatieven voor ondersteuning en begeleiding van het museumveld in zijn geheel.

In de beleidsbrief van toenmalig minister Martens –juni 1996– stelde hij een partnership met de Vlaamse Museumvereniging en met de Koning Boudewijnstichting voor. Dit partnerschip paste in een bredere visie op de uitbouw van een steunpunt voor de sector. De VMV ging in op het aanbod van de minister, overtuigd dat hieruit een grotere dynamiek zou groeien. Bij het aantreden van zijn opvolger, minister Anciaux, werd het beleid voor het culturele erfgoed verder verfijnd.

Het laatste decennium was moeilijk voor de VMV. Door het wegvallen van de structurele subsidiëring, moest de VMV als ledenorganisatie zich terugplooien op een meer bescheiden rol dan voorheen. Tengevolge van de eigen historiek van de vereniging en de actuele ontwikkelingen binnen het erfgoedveld, is het noodzakelijk de Vlaamse Museumvereniging te herpositioneren.

In 2008-2009 werd een rondvraag georganiseerd naar de rol die VMV in de huidige context kan spelen. Ook het samengaan met andere organisaties werd hierbij bestudeerd en het voortbestaan van de vereniging werd hierbij in vraag gesteld. Uiteindelijk bleek dat er wel degelijk een zeer specifieke rol voor de VMV als ledenvereniging is weggelegd, die vandaag niet wordt ingevuld door andere partners in het veld.

oud_logo_vmv.gif

muhka.jpg
bezoek M HKA, 05/10/2009

stam_02.jpg
bezoek STAM, 08/11/2010

hergemuseum.jpg
bezoek Hergé Museum, 07/02/2011