ICOM—VLAANDEREN

ethische code voor musea

icom-vlaanderen dankt haar Nederlandse zusterorganisatie, de Nederlandse Museumvereniging, voor het ter beschikking stellen van de Nederlandstalige versie van de Ethische Code voor Musea:

  1. Musea behouden, interpreteren en bevorderen aspecten van het natuurlijk en cultureel erfgoed van de mensheid.
  2. Musea die collecties bewaren, beheren deze voor het welzijn van de samenleving en haar ontwikkeling.
  3. Musea bewaren primaire bronnen waarmee kennis vastgelegd en bevorderd kan worden.
  4. Musea bieden mogelijkheden voor het waarderen, genieten, begrijpen en beheren van natuurlijk en cultureel erfgoed.
  5. Museale faciliteiten bieden mogelijkheden voor andere vormen van dienstverlening en voorzieningen aan het publiek.
  6. Musea werken nauw samen met die gemeenschappen waar de collecties vandaan komen alsmede de gemeenschappen ten dienste waarvan zij werken.
  7. Musea werken binnen een wettelijk kader
  8. Musea werken op een professionele wijze.