ICOM—VLAANDEREN

icom

ICOM is een internationale organisatie van musea en museumprofessionals, die zich bezighoudt met het beschermen en bewaren van het natuurlijke en culturele werelderfgoed, nu en in de toekomst, tastbaar en ontastbaar, en de maatschappij hiervan wil bewustmaken.

Een wereldwijd netwerk

Met meer dan 21.000 leden uit meer dan 145 landen is ICOM een echt internationaal netwerk van museumprofessionals uit de meest uiteenlopende disciplines en specialisaties. Via nationale, regionale en internationale comités bevordert ICOM de dialoog tussen professionals en draagt het bij tot de ontwikkeling van musea.

Een niet-gouvernementele organisatie (nog)

ICOM werd opgericht in 1946 als een niet-gouvernementele, non-profitorganisatie. Het heeft een officiële band met de UNESCO en bezit een consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC).
Het haalt zijn werkingsmiddelen hoofdzakelijk uit lidmaatschapsgelden, maar krijgt ook steun van verschillende overheidsinstellingen en andere instanties. Het is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een deel van het UNESCO-programma voor musea.
Het hoofdkantoor van ICOM, waar ook het UNESCO-ICOM Museum Information Centre is gevestigd, bevindt zich in Parijs (Frankrijk).

Sectorgerichte inspanningen

De activiteiten van ICOM spelen in op de uitdagingen en behoeften van de museumsector en zijn gericht op de volgende thema’s:

  • het bevorderen van de samenwerking en dialoog tussen professionals,
  • het verspreiden van kennis en het publiek bewustmaken van musea,
  • het opleiden van personeel,
  • het ontwikkelen van beroepsnormen,
  • het bevorderen van een beroepsethiek,
  • het beschermen van het erfgoed en het bestrijden van de illegale handel in cultuurgoederen.

De hoeksteen van ICOM is zijn Code of Ethics for Museum. Wanneer ze toetreden tot de organisatie, verbinden ICOM-leden zich ertoe om deze Code te respecteren en de daarin beschreven normen inzake het gedrag en de prestaties van museumprofessionals na te leven.