ICOM—VLAANDEREN

museumconsulenten

Antwerpen

FRANK HERMAN
Provincie Antwerpen
Dienst Erfgoed
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
T +32 (0)3 240 64 29
F +32 (0)3 240 64 75
frank.herman@admin.provant.be
www.provant.be

Limburg

ANNE MILKERS
Provincie Limburg
Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE)
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
T +32 (0)11 23 75 80
F +32 (0)11 23 75 85
amilkers@limburg.be
www.limburg.be